Hình thức thu nộp Ngân sách Nhà nước thông qua hệ thống ATM.

Thống kê của Kho bạc Nhà nước cho thấy, cơ quan này triển khai phối hợp thu Ngân sách Nhà nước và ủy nhiệm thu bằng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc với 4 hệ thống Ngân hàng Thương mại là BIDV, Agirbank, Vietinbank và Vietcombank.

Hình thức thu nộp Ngân sách Nhà nước đa dạng từ nộp tiền mặt tại các quầy giao dịch, chuyển khoản, thông qua hệ thống ATM...

Theo báo cáo của các địa phương, có 90% các khoản thu Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt đã được nộp qua ​ngân hàng ​thương mại.

Bên cạnh đó, tổng số đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước thực hiện chi trả cá nhân qua tài khoản là 69.276 đơn vị (chiếm 72%). Tổng số cán bộ trong các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước đã chi trả lương qua tài khoản chiếm 70%.

Đánh giá về kết quả này, Kho bạc Nhà nước cho rằng, việc tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với các ​ngân hàng ​thương mại giúp thực hiện kế toán số thu Ngân sách Nhà nước nhanh chóng. Cách làm này thống nhất dữ liệu và giảm thiểu việc nhập liệu tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo dữ liệu nhập về một nơi, sử dụng nhiều nơi.

Theo đó, khắc phục tình trạng chứng từ chuyển từ ngân hàng về bị thiếu hoặc sai thông tin, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Kho bạc Nhà nước và ​ngân hàng ​thương mại đã tạo thuận lợi cho bản thân người nộp thuế. Bởi khi đó, cá nhân, đơn vị có thể tùy chọn địa điểm nộp tiền phù hợp.

Người nộp thuế được tiếp cận các dịch vụ thu nộp Ngân sách Nhà nước thuận tiện: ATM, POS...), hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước.

Trước hiệu quả đạt được, những năm tới, Kho bạc Nhà nước sẽ mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản, thanh toán qua thẻ chi tiêu công. Đặc biệt, cách thức thu Ngân sách Nhà nước qua POS lắp đặt tại trụ sở Kho bạc Nhà nước tại những địa bàn hạ tầng công nghệ thanh toán của ​ngân hàng thương mại đáp ứng tốt yêu cầu thanh toán. Cơ quan này đặt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản không thực hiện thu, chi Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt.

Ngoài ra, đề án Kho Bạc điện tử cũng được triển khai xây dựng và thực hiện đồng bộ với một số đề án liên quan khác: Hiện đại hóa thu Ngân sách Nhà nước, kiểm soát chi điện tử, tham gia thanh toán điện tử với hệ thống ngân hàng.../.