Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, trên thị trường đã có đã có 372/378 doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán) công bố báo cáo tài chính, trong đó có 354 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 93,7% (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước).

Căn cứ theo số liệu tại các báo cáo tài chính, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt 14.120 tỷ đồng, tăng 19,93% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước. Trong đó, 347 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi (chiếm 93,3%) với tổng giá trị lãi đạt 14.783 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2014. Bên cạnh đó, 25 doanh nghiệp ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh lỗ (chiếm 6,7%), tổng giá trị lỗ là 663 tỷ đồng và giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện HNX cho biết, trên thị trường UpCoM đã có 237/275 doanh nghiệp đăng ký giao dịch công bố báo cáo tài chính đúng hạn. Theo đó, 193 doanh nghiệp có kết quả hoạt động có lãi năm 2015 tương ứng giá trị lãi là 5.986 tỷ đồng và 44 doanh nghiệp kinh doanh lỗ với giá trị lỗ là 2.325 tỷ đồng./.