ABBANK bo nhiem ong Le Hai lam quyen Tong Giam doc hinh anh 1ABBANK bổ nhiệm ông Lê Hải làm quyền Tổng Giám đốc . (Ảnh: CTV)

Ông Lê Hải được Hội đồng Quản trị Ngân hàng An Bình (ABBANK) vừa bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 1/4.

Ông Lê Hải sinh năm 1976, là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông có 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lý cấp cao tại MB như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, quyền Giám đốc khối SMEs, Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Phó Tổng Giám đốc… và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản phẩm-dịch vụ của MB.

[ABBANK đưa vào vận hành hệ thống tính toán tài sản có rủi ro]

Ông Lê Hải có thế mạnh về phát triển mảng kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ-hai nhóm khách hàng mục tiêu trong chiến lược bán lẻ của ABBANK.

Hội đồng quản trị ABBANK quyết định giao ông Phạm Duy Hiếu tiếp tục đảm nhiệm các trọng trách được giao tại Ủy ban nhân sự, tập trung cho công tác huấn luyện đào tạo và dự án ngân hàng số của ABBANK.

Ông Hiếu đã từng đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính của ABBANK và từng tham gia điều hành ABBANK ở vị trí Tổng giám đốc trong các giai đoạn từ 2012 đến 2015 và giai đoạn từ 2018 đến nay./.

Thúy Hà (Vietnam+)