ABBANK đạt 117 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2015

Theo thông báo mới nhất từ ABBANK, dư nợ của ngân hàng đạt 30.915 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2014; huy động là 47.881 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng.
Thúy Hà (Vietnam+)