ABBANK dat 517 ty dong loi nhuan truoc thue 6 thang dau nam hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), tính đến 30/6, hoạt động kinh doanh của đơn vị này tiếp tục ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt 517 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng tài sản đạt 91.236 tỷ đồng, tương đương 102,8% so với cùng kỳ năm 2018; thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tương đương 120,8% so với cùng kỳ 2018; thu thuần từ phí dịch vụ đạt 72 tỷ đồng; thi phí hoạt động được kiểm soát tốt ở mức 809 tỷ đồng.

[ABBANK phát hành 39 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 5.700 tỷ đồng]

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động huy động và cho vay của ABBANK cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với huy động từ khách hàng đạt 64.278 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm 2019; cho vay khách hàng đạt 49.762 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch 2019. Trong đó, cho vay đối với hai phân khúc khách hàng mục tiêu của ABBANK gồm khách hàng cá nhân đạt 21.682 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2019; cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 10.360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, ngày 10/7, ABBANK đã phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu để chia cổ tức của năm 2017 và tiến hành thành công nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ 5.319 tỷ đồng lên mức 5.713 tỷ đồng. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng tài chính tốt hơn cho ABBANK phát triển trong năm 2019 và những năm tới.

Nợ xấu đến hết quý 2 tiếp tục được ABBANK kiểm soát ở mức 1,44%, giảm so với cùng kỳ năm 2018, thể hiện sự kiên trì của ngân hàng trong định hướng phát triển gắn với sự bền vững, an toàn và hiệu quả. Các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của ABBANK đều tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

Ông Phạm Duy Hiếu, quyền Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Hoạt động kinh doanh của ABBANK đã ghi nhận những sự tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm nhưng vẫn chưa thể hiện sự bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, những dự án lớn sẽ ra mắt trong nửa cuối năm như Digital Banking với dịch vụ thanh toán bằng nhận diện gương mặt (Facial Payment); các gói sản phẩm dịch vụ tiện ích, độc đáo dành cho khách hàng… sẽ là lợi thế để ABBANK về đích trong năm 2019"./.

Thúy Hà (Vietnam+)