ABBANK dat 856 ty dong loi nhuan truoc thue sau 9 thang hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Ảnh: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa công bố báo cái tài chính. Theo đó, tính đến cuối tháng Chín, lợi nhuận trước thuế của đơn vị này là 856 tỷ đồng, đạt 130% so với cùng kỳ năm 2018 và 166% so với kết quả 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, tổng tài sản đạt 91.368 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm và đạt 109% so với cùng kỳ 2018.

[ABBANK ra mắt ứng dụng xác thực thanh toán bằng nhận diện gương mặt]

Hoạt động kinh doanh của ABBANK tính đến hết quý 3 ghi nhận sự bứt phá và tăng trưởng rõ rệt so với kết quả 6 tháng. Cụ thể, huy động từ khách hàng đạt 67.656 tỷ đồng, đạt 113% so với cùng kỳ 2018. Cho vay khách hàng đạt 52.354 tỷ đồng, đạt 115% so với cùng kỳ; trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ - hai nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK lần lượt đạt 107% và 106% so với kết quả 6 tháng đầu năm.

Với nhiều chương trình nhằm đẩy mạnh mảng dịch vụ, lãi thuần từ dịch vụ sau 9 tháng của ABBANK theo đó đạt 117 tỷ đồng, tương đương 162% so với kết quả 6 tháng đầu năm; thu nhập từ lãi đạt 1.820 tỷ đồng.

Nợ xấu tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBANK cũng tiếp tục được đảm bảo thông qua các chỉ số như ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,2%; CAR đạt 11,1%./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)