ABBANK dat hon 658 ty dong loi nhuan truoc thue trong 9 thang hinh anh 1Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Tính đến hết ngày 30/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đạt hơn 658 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017, tổng tài sản đạt 83.808 tỷ đồng.

[Người cũ trở lại nắm quyền Tổng Giám đốc ngân hàng ABBANK]

Trong đó, thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.551 tỷ đồng (đạt 85% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018), lãi thuần dịch vụ đạt hơn 130 tỷ đồng (tăng 60% so với 6 tháng đầu năm 2018).

Hoạt động kinh doanh của ABBANK cũng ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể là cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn 21.331 tỷ đồng, cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 9.142 tỷ đồng. Huy động đạt trên 74.252 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2017, đạt 77% kế hoạch năm 2018.

Bám sát mục tiêu phát triển gắn với sự bền vững và hiệu quả, công tác tín dụng tiếp tục được ABBANK chú trọng phát triển theo chiều sâu, hoạt động thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiểm soát tốt chất lượng các khoản vay. Vì vậy, các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản của ABBANK đều được đảm bảo; nợ xấu tiếp tục giảm và được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, ABBANK tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quan hệ đại lý… Ngân hàng cũng không ngừng nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh doanh theo hướng đặt trọng tâm vào bán lẻ, lấy khách hàng làm trung tâm để từ đó phát triển và cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa độc đáo, tiện ích cho khách hàng./.
Thúy Hà (Vietnam+)