Khách hàng giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) vừa công bố tài liệu phục vụ phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý tại các tờ trình lần này, Hội đồng quản trị ABBANK cũng sẽ đề nghị đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình đại hội thông qua đề án sáp nhập-hợp nhất chi tiết. Tuy nhiên, ABBANK cũng chưa tiết lộ đối tác nào sẽ sáp nhập với ngân hàng này.

Theo tờ trình, thực hiện chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và của ngành ngân hàng nói chung, xét nhu cầu cạnh tranh của ABBANK đồng thời chuẩn bị cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới. Chính vì vậy, bên cạnh việc củng cố hệ thống và nỗ lực tự phát triển, ABBANK sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội và đối tác là định chế tài chính có nền tảng và quy mô tương xứng để thảo luận khả năng sáp nhập-hợp nhất nhằm mục đích tăng quy mô, thị phần, sức mạnh tài chính, khả năng cạnh tranh và giá trị công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015, ABBANK dự kiến đạt kế hoạch tăng tổng tài sản thêm 6% so với năm 2014 đạt 71.100 tỷ đồng; huy động thị trường I đạt 46.500 tỷ đồng; dư nợ tăng 10% tương ứng 28.570 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng từ 4.797 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 124,5% so với năm 2014, đạt 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị ngân hàng An Bình, năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 67.198 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013. Tổng huy động đạt 60.712 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; tổng dư nợ là 42.633 tỷ đồng, tăng 14% so với 2013.

Lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng là 563,2 tỷ đồng; trích lập dự phòng rủi ro là 429,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 133 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 151 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu là 2,75%./.