Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: ABBANK)

Ngày 7/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) và Deloitte đã ký kết hợp đồng “Đánh giá khoảng cách và xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể theo Basel II” nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của ABBANK trước bối cảnh hội nhập và phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo hợp đồng ký kết, Deloitte sẽ tư vấn cho ABBANK các hạng mục: Đánh giá khoảng cách chênh lệch tổng thể của ABBANK so với các tiêu chuẩn Basel II và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; đánh giá tính sẵn có của dữ liệu theo yêu cầu của Basel II; rà soát và nâng cấp khung quản trị rủi ro hiện tại của ABBANK.

Bên cạnh đó, Deloitte cũng xây dựng lộ trình đóng các khoảng cách đã xác định, chỉ rõ các dự án cần thực hiện với những đề xuất cụ thể về nội dung, nguồn lực và khung thời gian thực hiện cho ABBANK và hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ quản trị rủi ro cho ngân hàng này.

Ông Cù Anh Tuấn, Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Với quan điểm kinh doanh thận trọng và phát triển bền vững, ABBANK rất chú trọng công tác quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, quản trị tài chính, đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc lựa chọn Deloitte-một trong 4 hãng tư vấn và kiểm toán lớn nhất thế giới-là đơn vị tư vấn chiến lược cho giai đoạn đầu của dự án, ABBANK tin tưởng sẽ hoàn thiện và đưa vào áp dụng thành công các chuẩn mực theo Basel II, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đạt tiêu chuẩn quốc tế và mang lại hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng.”

Bà Trần Thúy Ngọc, Phó Tổng giám đốc phụ trách dịch vụ tư vấn rủi ro của Deloitte Việt Nam cho biết: “Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai thành công nhiều dự án Basell II trên thế giới và trong khu vực, Deloitte cam kết tập trung nguồn lực tốt nhất để trợ giúp ABBANK triển khai thành công dự án Basell II theo lộ trình và các mục tiêu đã đề ra.”

Dự án “Đánh giá khoảng cách và xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể theo Basel II” được xem là một trong nhiều dự án quan trọng mà ABBANK đầu tư và triển khai trong năm 2016, là tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể Basel II đến cuối năm 2018. Dự án này cũng nhằm hướng tới 1 trong 5 mục tiêu chiến lược của ABBANK về “Quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn quốc tế” đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của ngân hàng trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ với sứ mệnh “Cung cấp các giải pháp tài chính thân thiện, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu khách hàng”./.

Lãnh đạo ABBANK và Deloitte tham gia ký kết.