Ngân hàng Á Châu (ACB) cho biết, từ ngày 28/5/2012, ACB tiếp tục giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay vốn để sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, mua bất động sản với lãi suất cho vay thấp nhất là 15,5%/năm (tùy theo thời hạn, số tiền vay và sản phẩm tín dụng).

Trong kế hoạch kinh doanh tín dụng cá nhân năm 2012, ACB đã dành hạn mức tín dụng lên đến 7.000 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân và hộ gia đình.

Đây là lần thứ 4 trong năm ACB giảm lãi suất cho vay, động thái này nhằm hỗ trợ nguồn vốn kịp thời với lãi suất thấp cho khách hàng cá nhân đang có nhu cầu về vốn để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc mua nhà hoặc tiêu dùng cá nhân.

Cùng với việc liên tục giảm lãi suất cho vay, từ ngày 02/5/2012, ACB triển khai chương trình “Gắn bó dài lâu” dành cho khách hàng cá nhân sử dụng bó sản phẩm tín dụng “Hỗ trợ an cư trọn gói” hoặc “Hỗ trợ kinh doanh trọn gói”. Đặc biệt, chương trình này dành 2.000 phần quà tặng hấp dẫn cho 2.000 khách hàng đầu tiên sử dụng 2 bó sản phẩm của ACB.

Khi tham gia các bó sản phẩm tín dụng trên, khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của ACB với nhiều ưu đãi và tiện ích hấp dẫn hơn so với các sản phẩm, dịch vụ đơn lẻ gồm: Miễn phí phí thường niên đối với thẻ tín dụng; miễn phí gia nhập đối với thẻ ghi nợ; miễn phí quản l‎ý tài khoản thanh toán; miễn phí quản lý tài khoản thanh toán khi gắn kết hạn mức thấu chi; miễn phí gia nhập dịch vụ ACB online./.