Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã quyết định tài trợ thêm 176 triệu USD cho Việt Nam để thực hiện 4 dự án cải thiện cơ sở hạ tầng và y tế. Lễ ký kết Hiệp định tài trợ cho 4 dự án này đã diễn ra chiều nay (17/1), giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam.

Cụ thể, để tăng cường đầu tư của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng, ADB cung cấp một khoản vay trị giá 20 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) để tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Quan hệ Đối tác Công-Tư.

Dự án sẽ sử dụng nguồn vốn này để thành lập một Quỹ Phát triển Dự án (PDF) nhằm giúp giới thiệu các dự án PPP có tính kinh tế ra thị trường. Các bộ và cơ quan của Chính phủ sẽ sử dụng Quỹ PDF để tài trợ cho các hoạt động chuẩn bị dự án PPP; bao gồm xây dựng các nghiên cứu tiền khả thi, các nghiên cứu khả thi toàn diện và thu hút sự tham gia của các tư vấn giao dịch, những người sẽ cấu trúc các giao dịch để kêu gọi khu vực tư nhân tham gia đấu thầu.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các thị trấn dọc hành lang kinh tế Đông – Tây và hành lang kinh tế phía Nam, hỗ trợ sự phát triển của các hành lang giao thông GMS trở thành các hành lang kinh tế sôi động, một khoản vay trị giá 130 triệu USD sẽ giúp đưa các thị trấn nằm trên hành lang, bao gồm Đông Hà, Lao Bảo và Mộc Bài, trở thành những trung tâm kinh tế thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị, tăng cường năng lực thể chế của các chính quyền địa phương, chính quyền tỉnh.

Mặt khác, ADB cũng sẽ cung cấp một khoản vay 11 triệu USD từ Quỹ ADF để tài trợ cho dự án cải thiện công tác vệ sinh kiểm dịch trong hoạt động thương mại GMS. Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng, củng cố, thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, bao gồm việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong ngành du lịch, hợp tác, hài hòa hóa việc quản lý vệ sinh kiểm dịch trong khu vực đối với trao đổi thương mại.

Về lĩnh vực y tế, một khoản vay trị giá 15 triệu USD cũng từ Quỹ ADF sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thực hiện Dự án Nâng cao Năng lực Phòng chống HIV/AIDS trong GMS, xây dựng năng lực quốc gia và năng lực vùng để giảm thiểu những rủi ro và tác động của HIV, trước tiên là tại 15 tỉnh biên giới.

Phát biểu tại lễ ký, ông Kimura-Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nhấn mạnh việc cung cấp cơ sở hạ tầng đầy đủ là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và khả năng tiếp cận của người dân đối với các cơ hội và dịch vụ.

"Thách thức tồn tại là làm thế nào để huy động nguồn tài chính cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng và điều này rõ ràng sẽ phụ thuộc nhiều vào việc khuyến khích hơn nữa đầu tư của khu vực tư nhân, chẳng hạn như thông qua việc thu xếp tài chính công phù hợp cùng với những hỗ trợ để vượt qua các rào cản về chính sách, thể chế, thông tin và rủi ro đối với đầu tư," ông Kimura nói./.

P.V (Vietnam+)