Thủy canh rau sạch theo công nghệ châu Âu ở Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố dành gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng để phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Gói tín dụng ưu đãi này được Agribank áp dụng triển khai từ đầu tháng 11.

Đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn được Agribank thực hiện ưu đãi cho vay.

Theo đó, về lãi suất cho vay, tùy theo mức độ tham gia các khâu trong chuỗi cung ứng vật tư đầu vào - sản xuất - tiêu thụ, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5%-1,5% so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank.

Về tài sản bảo đảm, Agribank ưu tiên xem xét cấp tín dụng ngắn hạn không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng tốt, khách hàng truyền thống của Agribank.

Về chính sách phí dịch vụ, Agribank thực hiện chính sách ưu đãi về phí, khách hàng vay vốn theo chương trình này, được miễn phí toàn bộ chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống.

Agribank mong muốn góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, từ đó thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của hàng nông sản Việt Nam, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, giữ được thị trường tiêu dùng trong nước và có vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trải qua gần 30 năm gắn bó, đồng hành cùng “tam nông”, Agribank luôn giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đến 30/9, dư nợ cho vay đạt gần 720.000 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 500.000 tỷ đồng, tỷ trọng trên 70% tổng dư nợ cho vay, chiếm hơn 50% thị phần dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này./.