Một vườn càphê đã được tái canh. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Gia Lai (Agribank Ia Grai Gia Lai) vừa ký kết hợp đồng tín dụng dự án tái canh 200 ha càphê với Công ty Cà phê Ia Sao 1.

Kế hoạch giai đoạn II, từ năm 2015 đến năm 2018, Công ty thực hiện tái canh tổng diện tích 200 ha với tổng vốn đầu tư hơn 49 tỷ đồng, trong đó Agribank Gia Lai sẽ tài trợ khoản tín dụng dài hạn trị giá 39 tỷ đồng gồm 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn ưu đãi vay tái canh càphê và 9 tỷ đồng bằng nguồn vốn thông thường với thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian được hưởng ưu đãi lãi suất theo quy định là 8 năm.

Agribank Gia Lai cam kết cấp đủ nguồn vốn theo tiến độ và hợp đồng tín dụng đã ký kết, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án tái canh, đặc biệt ưu tiên nguồn vốn ưu đãi dành cho tái canh càphê.

Agribank yêu cầu đơn vị có trách nhiệm triển khai đúng quy trình kỹ thuật trồng tái canh càphê và thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân hàng theo cam kết trong hợp đồng tín dụng và tin tưởng dự án tái canh sẽ phát huy tốt hiệu quả, mang lại lợi ích cho hộ nông dân, đơn vị trồng càphê trên địa bàn.

Công ty Cà phê Ia Sao 1 trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, đóng chân trên địa bàn xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hiện tổng diện tích trồng và kinh doanh càphê của Công ty là 502 ha, trong đó, diện tích đã thực hiện tái canh giai đoạn I từ năm 2010 đến năm 2013 là 157 ha.

Với việc tài trợ để thực hiện tái canh 200 ha cà phê được ký kết là việc làm thiết thực của Agribank Gia Lai trong việc triển khai thực hiện chương trình tín dụng tái canh cây càphê vùng Tây nguyên theo chủ trương của Chính phủ và ngành ngân hàng giai đoạn 2015-2020./.