Agribank ky thoa thuan hop tac toan dien voi Dai hoc Quoc gia TP.HCM hinh anh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

[Mô hình Đại học Quốc gia TP.HCM phù hợp với thực tế ở Việt Nam]

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank sẽ cung ứng đầy đủ các dịch vụ tài chính, ngân hàng đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thành viên và cán bộ công nhân viên của trường.

Cụ thể, cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; tài trợ và hỗ trợ trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu tại “Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"; tiếp cận tiến trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số và thay đổi công nghệ ngân hàng, tiến trình áp dụng chuẩn mực Basel II, Basel III ở Việt Nam...

Trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể trong quá trình hợp tác, hai bên cam kết trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cũng như cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để đạt được các mục đích hợp tác một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả tối ưu nhất nhằm khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên./.

Thu Hương (Vietnam+)