Ngày 1/6, các lực lượng chính trị tự do, cánh tả và ứng cử viên tổng thống thất cử tại Ai Cập đã công bố phiên bản cuối cùng của "Văn kiện cam kết" nhằm đảm bảo một nhà nước dân sự và bảo vệ cuộc cách mạng.

Văn kiện này sẽ được gửi cho cả hai ứng cử viên tổng thống vòng hai là ông Mohamed Morsy của tổ chức Anh em Hồi giáo và Cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq.

Văn kiện gồm 22 điểm, trong đó đáng chú ý nhất là việc đưa Ai Cập trở thành một nước dân chủ dân sự dựa trên qui định của hiến pháp và pháp luật, và đạo Hồi là quốc đạo với luật Hồi giáo Sharia là nguồn luật pháp chính.

Văn kiện ngăn chặn sự chi phối của một phong trào chính trị đơn lẻ đối với những thể chế nhà nước chủ chốt nhằm duy trì tính chuyên nghiệp và không thiên vị của những tổ chức này.

Tổng thống phải trung lập với tất cả các lực lượng chính trị và duy trì đại diện bình đẳng của tất cả các lực lượng trong các cơ quan nhà nước.

Theo văn kiện này, tổng thống sắp tới của Ai Cập phải thông qua các chính sách nhằm đạt được sự công bằng xã hội, thu hẹp chênh lệch thu nhập và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân.

Các lực lượng tham gia dự thảo văn kiện này gồm đảng và phong trào chính trị, như đảng Ai Cập Tự do, Dân chủ Xã hội Ai Cập, Liên minh Nhân dân Xã hội, Công lý và Hội đồng Dân tộc vì sự thay đổi..., cùng với hai ứng cử viên tổng thống thất cử Amr Moussa và Khaled Ali.

Các lực lượng chính trị này nhấn mạnh rằng đây không phải là một sự mặc cả chính trị với các ứng cử viên tổng thống vì ứng cử viên nhất trí với văn kiện này không đồng nghĩa với việc các lực lượng chính trị nói trên sẽ ủng hộ ông ta trong cuộc tranh cử.

Trước đó, người phát ngôn tổ chức Anh em Hồi giáo, Mahmoud Ghozlan đã lên án các lực lượng chính trị yêu cầu ứng cử viên tổng thống của tổ chức này phải cam kết hoặc ký các bản tuyên bố để đổi lấy sự ủng hộ của họ.

Ông phản đối việc ký bất kỳ tuyên bố nào đặt ra các điều kiện, nhấn mạnh rằng những cam kết của ông Morsy hiện nay là đủ.

Ứng cử viên Morsy cũng đã hứa sẽ giam cựu Tổng thống Hosni Mubarak "vĩnh viễn" trong nhà tù, nếu giành chiến thắng trong vòng hai bầu cử tổng thống Ai Cập dự kiến vào ngày 16-17/6 tới./.

(TTXVN)