Sau khi xem xét và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến kết quả cuộc bầu cử diễn ra ngày 10/5, Hội đồng lập hiến Algeria (ACC) ngày 24/5 đã quyết định công nhận năm chính đảng của nước này giành được thêm 18 ghế trong Quốc hội mới.

Theo thông cáo ngày 24/5 của ACC, Đảng Lao động (PT) được thêm bảy ghế, Mặt trận các lực lượng xã hội (FFS) thêm sáu ghế, Liên minh Algeria Xanh (AAV) thêm ba ghế, Phong trào nhân dân Algeria (MPA) và Mặt trận vì công lý và phát triển (MJD) mỗi đảng thêm một ghế.

Như vậy, tổng số ghế của các đảng này là FFS 27 ghế, PT 23 ghế, AAV 50 ghế, MPA 7 ghế, MJD 8 ghế.

Trái lại, đảng cầm quyền Mặt trân giải phóng dân tộc (FLN) của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika bị giảm 13 ghế (còn 208 ghế) và đảng Tập hợp dân tộc dân chủ (RND) của Thủ tướng Ahmed Ouyahia mất 2 ghế (còn 68 ghế).

ACC đã nhận được tổng cộng 167 đơn khiếu nại, song chỉ chấp thuận 13 đơn có cơ sở liên quan đến 12 khu vực bỏ phiếu và bác 107 đơn khác vì thiếu cơ sở và lập luận không đầy đủ. Đại đa số các đảng, kể cả đảng cầm quyền FLN, đều nộp đơn khiếu nại vì những lý do khác nhau.

Sau khi công bố kết quả giải quyết đơn khiếu nại, ACC sẽ ra thông cáo công bố danh sách chính thức 462 đại biểu Quốc hội Algeria khóa VII.

Dự kiến trong phiên họp đầu tiên vào ngày 26/5, Quốc hội mới của Angiêri sẽ sẽ bầu chủ tịch.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika ngày 24/5 đã miễn nhiệm 6 bộ trưởng các bộ Môi trường, Công tác công, Giáo dục cao học, Giao thông vận tải, Lao động, Bưu chính-thông tin và Công nghệ viễn thông, vì các bộ trưởng này đã được bầu vào Quốc hội mới.

Thủ tướng Ahmed Ouyahia dự kiến cũng sẽ từ chức ngay khi Quốc hội nhậm chức./.