Bộ Ngoại giao Algeria. (Nguồn ảnh: APS)

Ngày 30/6, Algeria và Liên hợp quốc đã ký Hiệp định khung Hợp tác chiến lược (CDCS) cho giai đoạn phát triển từ năm 2016-2020.

Việc ký kết này là sự tiếp nối của CDCS mà Algeria và Liên hợp quốc đã ký vào tháng 7/2011 cho giai đoạn phát triển 2012-2015.

Tham gia lễ ký có Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế và hợp tác quốc tế Bộ Ngoại giao Algeria, ông Merzak Belhimeur và Điều phối viên Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) bà Cristina Amaral.

Nội dung CDCS giữa Algeria và Liên hợp quốc cho giai đoạn phát triển 2016-2020 gồm bốn trục cơ bản là đa dạng hóa nền kinh tế; phát triển xã hội; bảo vệ môi trường; quản lý hiệu quả. Ngoài ra, vấn đề thanh niên và hợp tác Nam-Nam cũng được bổ sung vào CDCS lần này.

Việc soạn thảo văn kiện CDCS lần này đã được hoàn tất từ tháng 7/2014, dưới sự chủ trì của Bộ Ngoại giao Algeria và đại diện UNDP tại Algeria, với sự tham gia của gần 30 cơ quan cấp bộ Algeria, các tổ chức dân sự, cùng nhiều tổ chức khác thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Algeria./.