Ảnh minh họa. (Nguồn: APS)

Ngày 23/8, Trung tâm thông tin và thống kê của Hải quan Algeria (CNIS) cho biết cán cân thương mại của nước này trong 7 tháng năm 2015 đã bị thâm hụt 8,041 tỷ USD.

Trước đó, 7 tháng năm 2014, cán cân thương mại của Algeria đạt thặng dư 3,964 tỷ USD.

Theo CNIS, kim ngạch xuất khẩu của Algeria trong 7 tháng năm 2015 ở mức 22,924 tỷ USD, thấp hơn con số 38,49 tỷ USD cùng kỳ năm 2014, giảm 40,44%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ở mức 30,965 tỷ USD, thấp hơn con số 34,525 tỷ USD cùng kỳ năm 2014, giảm 10,31%.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hydrocarbure, chiếm 94,05 tổng lượng xuất khẩu của Algeria, chỉ ở mức 21,559 tỷ USD, thấp hơn con số 37,222 tỷ USD cùng kỳ năm 2014 (giảm 42,08%). Xuất khẩu các mặt hàng phi dầu lửa, chiếm gần 6% tổng lượng xuất khẩu của nước này, chỉ ở mức 1,365 tỷ USD, tăng gần 7,73%.

Ngoài ra, giá trị nhập khẩu nhóm các thiết bị nông nghiệp ở mức 410 triệu USD (tăng 14,53%)./.