Theo kế hoạch chuyển giao công nghệ từ phía nhà thầu được tiến hành vào tháng cuối 8/2013, Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin, ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R' Lấp (tỉnh Đắk Nông) sẽ triệu tập toàn bộ số công nhân kỹ thuật đã được đào tạo, đồng thời tiếp tục tuyển dụng nguồn nhân lực từ các trường đại học với dự kiến là 1.273 người.

Nhà máy ưu tiên sử dụng lao động, công nhân kỹ thuật và kỹ sư là người địa phương. Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin thường xuyên liên hệ, thông tin, động viên họ yên tâm về việc làm khi nhà máy chính thức hoạt động, dự kiến vào tháng 6/2014.

Hiện nay, Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin mới đào tạo được 617 công nhân kỹ thuật, trong đó 424 người đã tốt nghiệp, còn lại đang đào tạo. Những sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, dẫn đến đợt tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật tiếp đó không có người đăng ký hồ sơ.

Sau khi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin bàn về giải pháp bố trí tạm thời cho các sinh viên được đào tạo chưa có việc làm, lãnh đạo Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin đã tiến hành gặp mặt số học sinh đã tốt nghiệp để cung cấp thông tin về dự án, động viên, chia sẻ với các sinh viên khi chưa vào làm việc.

Tại buổi gặp mặt, thông qua khảo sát có trên 70% số lao động sẽ trở lại làm việc tại nhà máy khi nhà máy đi vào hoạt động. Còn lại gần 30% số lao động không trở lại làm việc tại nhà máy thì sẽ được Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh hỗ trợ thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm để giúp tìm được việc nếu có nhu cầu./.

(TTXVN)