Hai con voi bị chết do vướng vào dây điện và bị điện giật. (Nguồn: Daily Mail)

Voi con bị kẹt đầu trong dây điện. Voi mẹ thấy vậy tiến đến gần giải cứu nhưng cả hai đều bỏ mạng. (Nguồn: Daily Mail)

Những người dân gần đó đã mang hoa tới, rắc lên hai con voi để thể hiện sự thành kính của mình. (Nguồn: Daily Mail)

Trong văn hóa của người Ấn Độ, voi được coi là loài vật linh thiêng. (Nguồn: Daily Mail)

Trong văn hóa của người Ấn Độ, voi được coi là loài vật linh thiêng. (Nguồn: Daily Mail)