Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph.co.uk)

Mạng IANS đưa tin theo một tuyên bố chính thức ngày 11/1, Ấn Độ và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. 

Tuyên bố trên có đoạn viết: “Ấn Độ và Mỹ đã ký một MoU giữa Nhóm phản ứng nhanh với máy tính của Ấn Độ (CERT-In) trực thuộc Bộ Điện tử và công nghệ thông tin của Chính phủ Ấn Độ và Bộ An ninh Nội địa của Chính phủ Mỹ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.”

Tuyên bố cho biết thêm MoU nêu trên nhằm thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn và trao đổi thông tin liên quan tới an ninh mạng theo các luật, quy định và quy tắc liên quan của mỗi nước cũng như dựa trên sự công bằng, có đi có lại và đôi bên cùng có lợi./.