Ngày 6/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường), để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Tỉnh An Giang đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 1/2.

Kỳ họp cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, khóa 2011-2016.

Ông Đinh Công Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 2011-2016, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, khóa 2011-2016./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)