Ngày 2/12, lễ hội đua bò truyền thống năm 2011 đã khai mạc tại Chùa Thơ-Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V - 2011 với chủ đề “Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ - Hội nhập và Phát triển” diễn ra tại An Giang, từ ngày 1/12 đến ngày 4/12/2011.

Tham gia lễ hội năm nay, có 64 đôi bò, trong đó ở tỉnh An Giang có huyện Tịnh Biên với 24 đôi bò, huyện Tri Tôn tham dự với 22 đôi bò...

Hàng năm, khi vào mùa sản xuất, cày cấy lúa, các đôi bò trong các phum sóc kéo nhau đến cày bừa cho đất của chùa, tổ chức vần đổi công cho các hộ dân. Sau những buổi cày bừa, các đôi bò được chủ dẫn dắt cùng rủ nhau đua.

Sư Cả Chùa và À cha thấy vậy mới đứng ra tổ chức và đứng ra treo giải thưởng cho những đôi bò thắng cuộc. Từ đó mà đua bò đã trở thành tập quán của người Khmer vùng Bảy Núi vào dịp Tết Đôn- ta hàng năm, với sự tham gia của chính quyền hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, việc đua bò ở vùng Bảy Núi được nâng cấp trở thành Lễ hội đua bò truyền thống hàng năm./.