Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng hoa chúc mừng các cán bộ trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 17/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và xem xét, quyết nghị công tác nhân sự của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Văn Sáu để nhận nhiệm vụ ở Trung ương; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Việt Hiệp để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đối với ông Lâm Quang Thi, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016. Theo Bí thư Tỉnh ủy, tổ chức Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã từng bước kiện toàn hoạt động theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng, hoạt động có nhiều nội dung đổi mới, những ý kiến đóng góp tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng để Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, góp phần kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức tốt hoạt động hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; khẩn trương xây dựng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực để triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch các thủ tục...

Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường đổi mới hoạt động giám sát, đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện sau giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp...

Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 10 cá nhân là đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang qua các nhiệm kỳ; Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trao tặng Bằng khen cho 40 cá nhân và tám tập thể đạt thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Hội đồng Nhân dân theo luật định./.