Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã chấp thuận dự án đầu tư xây dựng mới “Bệnh viện chuyên khoa tim mạch hạng I - cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 1 (2010-2012).

Tổng kinh phí giai đoạn I là 600 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, trong đó vốn mục tiêu của Trung ương 540 tỷ đồng, nguồn đối ứng của tỉnh cho quỹ đất 60 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện chuyên khoa tim mạch hạng I - cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy mô 600 giường bệnh, được xây dựng tại thành phố Long Xuyên (An Giang) trên tổng diện tích 6ha và dự phòng 3,6ha cho nhu cầu phát triển.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn I (2010-2012) có qui mô 300 giường, trong đó dành 50 giường bổ sung phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em. Giai đoạn II (2013-2015) sẽ tăng thêm 200 giường, giai đoạn 3 (sau năm 2015) tăng thêm 100 giường.

Bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang - tiền thân của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, được xây dựng năm 1991, là bệnh viện chuyên khoa tim mạch duy nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với qui mô 100 giường.

Gần đây, bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải với tỷ lệ sử dụng giường năm 2007 là 102,7%; năm 2008 và 2009 trên 103-110%, với trên 5.000 lượt bệnh nhân nội trú và trên 28.000 lượt bệnh nhân ngoại trú trong tỉnh, các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Kandal, Tà Keo (Campuchia)./.