An ninh thắt chặt xung quanh khu vực tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII

An ninh tại xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình được thắt chặt để đảm bảo Đại hội Đảng diễn ra tuyệt đối an toàn.
Minh Sơn (Vietnam+)