Các gia đình ở Anh sẽ được tài trợ một khoản kinh phí 250 triệu bảng để khuyến khích họ ăn uống lành mạnh hơn và tăng cường tập thể thao.

Một chương trình hướng tới thay đổi lối sống là sáng kiến của chính phủ với tên gọi Change4Life, thực hiện thông qua tem phiếu thực phẩm, lời khuyên về dinh dưỡng và các hoạt động được giảm giá nhằm hậu thuẫn các gia đình.

Các doanh nghiệp sẽ tài trợ các phiếu giảm giá hay phiếu thực phẩm, như một phần trong kế hoạch gọi là Great Swapathon của chính phủ nhằm thúc đẩy cuộc sống lành mạnh.

Bằng cách điền vào một bảng câu hỏi trên trang web của Great Swapathon, người dân có thể nhận tem phiếu trị giá 50 bảng Anh, phục vụ nhu cầu cải thiện dinh dưỡng và các hoạt động thân thể.

Chính phủ cho biết khoản ngân sách 250 triệu bảng được kỳ vọng là động lực để người dân thay đổi những thói quen không tốt trong lối sống của họ.

Các cá nhân và gia đình cũng có thể truy cập công thức nấu ăn cho các bữa ăn nhẹ và bữa ăn lành mạnh, cũng như nhận tư vấn về dinh dưỡng trên mạng Internet qua các trang web.

Các công ty hỗ trợ cho đề án sức khỏe cộng đồng nói trên của chính phủ bao gồm các hãng Asda, Birds Eye, Unilever, Nestle, Mars, Warburtons và Weight Watchers./.