Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

Ảnh của TTXVN đọat Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

PV (Vietnam+) Bản in

Cùng xem lại những bức ảnh đoạt Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chụp.