Chính phủ Anh có kế hoạch thành lập một quỹ trị giá 560 triệu bảng Anh nhằm triển khai hệ thống giao thông xanh của nước này trong vòng bốn năm tới.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Norman Baker khẳng định một mạng lưới giao thông hiệu quả sẽ rất quan trọng trong nỗ lực quốc gia nhằm thực hiện hai ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhằm giúp phát triển kinh tế và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo ông Norman Baker, đầu tư vào phát triển hệ thống giao thông bền vững có thể nhanh chóng thu được những lợi ích kinh tế từ cả hai mục tiêu trên.

Ông Baker cho biết đó cũng là lý do trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, Anh vẫn xúc tiến đầu tư một khoản ngân sách lớn chưa từng có tiền lệ cho chương trình này.

Tại phiên họp quốc hội diễn ra ngày 19/1, Bộ trưởng Norman Baker sẽ trình bày chiến lược của chính phủ về phát triển giao thông nội địa trong Sách Trắng về "Tạo tăng trưởng và giảm khí thải cácbon," theo đó chính phủ sẽ trao cho chính quyền các cấp quyền tự chủ nhiều hơn trong việc quyết định các dự án giao thông nhằm hạn chế nạn quan liêu giấy tờ và khuyến khích đổi mới tại các khu vực nông thôn và thành thị.

Trong khuôn khổ chiến lược phát triển giao thông, chính phủ sẽ công bố chi tiết các biện pháp của nhà nước khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là đi lại bằng xe đạp hoặc đi bộ./.