Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid. (Nguồn: HuffPost UK)

Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid ngày 5/7 cho biết Anh không thể chấp nhận việc các công dân nước này trở thành những mục tiêu có chủ đích hay vô tình trong bất kỳ vụ tấn công nào.

Ông Javid nêu rõ: "Chúng tôi sẽ chống lại những hành động đe dọa tới an ninh của chúng tôi và an ninh của những đối tác chúng tôi. Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc các công dân của chúng tôi trở thành những mục tiêu có chủ đích hay vô tình hoặc những con đường, công viên và thị trấn của chúng tôi là những hiện trường bị bỏ lại của các vụ đầu độc".

[Anh đã thông báo với OPCW về vụ đầu độc mới tại Salisbury]

Bộ trưởng Javid cũng tái khẳng định với những người dân sở tại rằng những địa điểm được dọn sạch sau vụ đầu độc hồi tháng 3 là an toàn. Ông Javid còn nói thêm, nếu chứng minh được Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc mới nhất này, London sẽ cân nhắc có thêm hành động đáp trả.

Những tuyên bố trên được ông Javid đưa ra trong một phiên họp quốc hội trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc điều tra về vụ đầu độc 2 công dân Anh tại thị trấn Amesbury./.