Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 24/7, Anh tuyên bố sẽ duy trì luật của Liên minh châu Âu (EU) trong quá trình chuyển giao sau khi Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, từ tháng 3/2019, đồng thời cho rằng các yếu tố trong đạo luật năm 1972 giúp cho Anh trở thành một thành viên của khối này cần phải được duy trì.

Một văn kiện về chính sách của Bộ phụ trách vấn đề Brexit nêu rõ: "Quan điểm của chúng tôi là việc bãi bỏ và duy trì hiệu lực của ECA (Đạo luật Cộng đồng châu Âu) trong giai đoạn chuyển giao là cách hiệu quả nhất để tạo ra sự liên tục và chắc chắn đối với các doanh nghiệp và cá nhân."

Theo văn kiện trên, các cơ chế hiện tại của EU về giám sát và thực thi sẽ tiếp tục được áp dụng với Anh./.