Anh thanh lap luc luong dac biet nham chong tham nhung hinh anh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The New York Times)

Bộ Tài chính Anh thông báo chính phủ nước này sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai một lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.

Các quan chức cao cấp sẽ tham gia Ủy ban Chiến lược chống tội phạm kinh tế gồm giám đốc điều hành các ngân hàng lớn như Santander, Lloyds và Barclays. Ủy ban có nhiệm vụ xem xét huy động thêm nguồn lực cần thiết để ngăn chặn những hoạt động hối lộ và rửa tiền.

[Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn về kinh tế]

Thông báo của Bộ Tài chính Anh cũng nêu rõ ước tính mỗi năm các hoạt động tài chính bất hợp pháp gây thiệt hại khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,5 tỷ USD). Mới đây, Anh cũng đã cho phép thực hiện các lệnh đặc biệt nhằm đóng băng và tịch thu những tài sản không được kê biên rõ ràng tình nghi liên quan tới hoạt động tham nhũng.

Trong giai đoạn 2017-2018, Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh đã nhận được con số kỷ lục báo cáo về các hoạt động tài chính khả nghi (SARs), tăng 10% so với giai đoạn trước đó./.
(TTXVN/Vietnam+)