Ngày 3/10, Quốc hội Áo đã thông qua sửa đổi Luật xây dựng áp dụng với thành phố Vienne theo hướng sử dụng năng lượng Xanh.

Theo đó, tất cả các tòa nhà mới được xây dựng phải được trang bị hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng Mặt Trời hoặc phong điện và chỉ được sử dụng thiết bị sưởi thông thường trong trường hợp cả hai sự lựa chọn Xanh không khả thi hoặc không hiệu quả về chi phí.

Luật mới cũng sẽ được áp dụng đối với các tòa nhà được nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc mở rộng.

Sửa đổi Luật Xây dựng đối với thành phố Vienne sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 1/2013./.

(TTXVN)