Các đại biểu đại diện các nền kinh tế APEC tham dự cuộc họp Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo(PPSTI). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 11/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện chủ nhà Việt Nam tham dự Cuộc họp Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới (PPSTI-10).

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, Tiến sỹ Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hy vọng, trong cuộc họp Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới (PPSTI-10), các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy các đề xuất mới theo chủ đề của Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới vào năm 2017, trong đó tập trung vào các nghiên cứu ứng phó thảm họa thiên nhiên và chính sách hỗ trợ các hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới trong khu vực APEC; Dự án Chiến lược Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo ưu tiên; Cập nhật của nhóm phụ về các dự án quan trọng cũng như xác định chủ đề và các hoạt động dành cho Đối tác tri thức.

[APEC 2017: Chuỗi hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới]

Ông Trần Quốc Khánh mong muốn, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ cùng nhau tăng cường vai trò của Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thông qua một số hoạt động sôi nổi như: Hội thảo chia sẻ chính sách đổi mới; Phiên họp chung với Nhóm Công tác về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ sáng tạo; Hội thảo về nghiên cứu và công nghệ (ART 2017); Hội thảo về Phụ nữ trong Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Những hoạt động này sẽ đóng góp thêm cho việc hoàn thành các nhiệm vụ của Đối tác chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới, đặc biệt là phát triển, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, đổi mới dựa vào thị trường, tạo điều kiện cho việc xây dựng năng lực, kết nối khoa học công nghệ khu vực.

Tại Cuộc họp, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung về những dự án đang triển khai theo Kế hoạch công tác 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới; xem xét các đề xuất dự án mới theo chủ đề Đối tác chính sách về khoa học công nghệ đổi mới năm 2017 “Khoa học ứng phó với thảm họa thiên nhiên” và “Hỗ trợ hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới APEC”…/.