DAMMAM, SAUDI ARABIA – EQS Newswire – Ngày 22 tháng 9 năm 2021 – Tập đoàn Đầu tư dầu khí Ả Rập (The Arab Petroleum Investments Corporation – APICORP: www.APICORP.org) là một tổ chức tài chính phát triển đa phương tập trung vào lĩnh vực năng lượng ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi vừa chính thức giới thiệu Khuôn khổ Trái phiếu xanh. Sau khi triển khai Khung chính sách môi trường – xã hội – quản trị công ty (Environmental, Social, and Governance – ESG) được phê duyệt vào tháng 4 năm 2021, APICORP bắt đầu tập trung vào việc tài trợ cho năng lượng tái tạo và các dự án xanh khác; mở đường cho việc phát hành Trái phiếu xanh trong tương lai gần, với tư cách là một trong những tổ chức tài chính tập trung vào năng lượng đầu tiên trên thế giới làm như vậy.

Khuôn khổ sẽ đóng vai trò như một phương tiện để huy động Trái phiếu xanh / Sukuk (trái phiếu Hồi giáo đem lại mức thu nhập cố định theo hệ thống qui tắc Shariah) nhằm củng cố cam kết của tổ chức đối với các dự án phù hợp với Khung chính sách ESG được phê duyệt gần đây cũng như thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính bền vững rộng lớn hơn. Đặc biệt, các dự án được tài trợ, tái cấp vốn và / hoặc đầu tư bởi Trái phiếu Xanh của APICORP / Sukuk cũng nhằm mục đích phù hợp với các Mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goal -SDG) của Liên hợp quốc và sẽ nhằm thúc đẩy việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đáng chú ý là, Khuôn khổ Trái phiếu xanh phù hợp với Nguyên tắc trái phiếu xanh (Green Bond Principles – GBP) năm 2021 của Hiệp hội Thị trường vốn Quốc tế (International Capital Market Association – ICMA). Ngoài ra, Khuôn khổ Trái phiếu xanh được bên thứ hai đánh giá, cho ý kiến . Chương trình Trái phiếu xanh của APICORP được giới chuyên môn đánh giá là “đóng góp cho bền vững” và “Tác động dự kiến là cao”, cùng với phân loại “Nhất quán” đối với các ưu tiên bền vững chiến lược của APICORP và các vấn đề của ngành.

Tiến sĩ Ahmed Ali Attiga, Giám đốc điều hành (CEO) của APICORP, cho biết: “Ngành năng lượng đang trải qua một quá trình chuyển đổi thú vị và nhanh chóng hướng tới một hỗn hợp năng lượng sạch hơn và bền vững hơn. Bằng cách khởi động Khuôn khổ Trái phiếu xanh, APICORP đang cung cấp những con đường mới để đầu tư vào các dự án và thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, an toàn với giá cả phải chăng. Khuôn khổ phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về tác động ESG của các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực năng lượng và cam kết của chúng tôi trong việc đề ra các chiến lược tham gia mới với các bên liên quan để truyền bá nhận thức về việc tiếp xúc với ESG của họ. Đến lượt nó, điều này sẽ nâng cao khả năng tập thể của chúng ta trong việc giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra”.

Tiến sĩ Sherif Elsayed Ayoub, Giám đốc Tài chính (CFO) của APICORP, nhận xét: “Khuôn khổ Trái phiếu xanh đáp ứng mục tiêu chiến lược của chúng tôi là mở rộng tỷ trọng tài chính xanh trong danh mục đầu tư và cho vay của chúng tôi cũng như mở rộng tiềm năng cho các tổ chức phát hành nợ khu vực và ngành tiếp cận không gian xanh. Chúng tôi đặc biệt hài lòng với ý kiến ​​của bên thứ hai, vì nó khẳng định sự sẵn sàng mạnh mẽ và khả năng của chúng tôi trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi và hơn thế nữa, theo cách tương ứng với các phương thức thực hành tốt nhất toàn cầu”.

Thông báo mới nhất sau khi công bố Khung chính sách ESG của APICORP và kế hoạch phân bổ 1 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh và các công ty năng lượng bền vững trong 2 năm tới, được bổ sung bằng cam kết đo lường dấu ấn ESG của tất cả tài sản của mình vào cuối năm. của năm 2023, thông qua sự tham gia tích cực với các bên liên quan. Đặc biệt, Khung chính sách ESG được củng cố bởi 3 trụ cột cốt lõi: Ngân hàng có trách nhiệm và Đầu tư, Hòa nhập xã hội – Quan hệ đối tác, Quản trị và Khả năng tài chính – và là yếu tố chính trong chiến lược của APICORP nhằm chính thức hóa và thể chế hóa cam kết của mình đối với bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị. Khung này cũng hướng dẫn cách thức APICORP tiến hành xác định, đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo các rủi ro và cơ hội ESG.

Tải xuống hình ảnh 1: https://bit.ly/3u34Lwl

Tải xuống hình ảnh 2: https://bit.ly/2ZlXxs9

Thông tin về APICORP:

Ra đời năm 1975 và có trụ sở chính tại Dammam (Saudi Arbia), Tập đoàn Đầu tư dầu khí Ả Rập (APICORP) là một tổ chức tài chính phát triển đa phương được thành lập bởi một hiệp ước quốc tế giữa 10 nước xuất khẩu dầu mỏ Ả Rập. APICORP có mục đích hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng nói chung và ngành công nghiệp dầu khí nói riêng của các nước Ả Rập. APICORP thực hiện đầu tư và cung cấp tài chính dự án, tài chính thương mại, tư vấn và nghiên cứu. APICORP được Moody’s xếp hạng “Aa2” với triển vọng ổn định và được Fitch xếp hạng “AA” với triển vọng ổn định. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.APICORP.org

Có thể theo dõi APICORP trên:
Twitter: https://twitter.com/APICORP

Instagram: https://www.instagram.com/apicorp/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/apicorp/

#APICORP

Giang Tran