TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 30 tháng 10 năm 2019 – Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã phát hành ấn phẩm APO Productivity Databook 2019, báo cáo hàng năm phân tích năng suất và hiệu quả kinh tế gần đây và dài hạn ở các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ấn phẩm tóm tắt tình hình tăng trưởng kinh tế – xã hội và năng suất, có tính đến các giai đoạn và tốc độ phát triển đa dạng của các quốc gia thành viên cũng như các nền kinh tế tham chiếu. Trong năm thứ hai, các dự báo trung hạn về tăng năng suất kinh tế và lao động trong tương lai ở châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2030 đã được đưa ra để hỗ trợ việc thiết lập các mục tiêu cập nhật.

Các bổ sung đáng chú ý cho phiên bản 2019 của ấn phẩm bao gồm:

Điểm nổi bật của các phân tích trong mỗi chương giúp các nhà hoạch định chính sách sử dụng dẽ dàng hơn.20 hồ sơ quốc gia và 5 hồ sơ khu vực được đưa ra với các chỉ số năng suất cho các thành viên APO và các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương khác.Ước tính năng suất tổng yếu tố được cải thiện với những đề xuất về vốn đất đai, sự thay đổi chất lượng lao động và được mở rộng để bao trùm một phạm vi rộng hơn của các nền kinh tế.

Các ví dụ về dữ liệu bao gồm:Việc đo lường năng suất dựa trên dữ liệu chính thức cho phép các so sánh có liên quan về chất lượng tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất đạt được. Việc đo lường này cũng hỗ trợ sự giám sát hiệu suất năng suất quốc gia, vốn là điều cốt lõi của việc xây dựng chính sách công. Sự so sánh và phân tích quốc tế là cơ sở cho các dịch vụ tư vấn chính sách dựa trên bằng chứng do APO cung cấp cho các nước thành viên.

Ấn phẩm APO Productivity Databook 2019 có thể tải xuống miễn phí từ liên kết bên dưới:

Cơ sở dữ liệu năng suất APO trực tuyến 2019 và Kinh tế châu Á và Bản đồ năng suất, một công cụ cung cấp dữ liệu năng suất toàn diện về 30 quốc gia châu Á và điểm chuẩn từ nhiều nhóm kinh tế trên toàn thế giới, cũng được cập nhật trong liên kết dưới đây:

https://www.apo-tokyo.org/wedo/productivity-measurement/Giang Tran