Tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Argentina. (Nguồn: Diệu Hương/Vietnam+)

Ngày 13/5, tạp chí Tổng hợp Mỹ Latinh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), tại trụ sở Hội người lao động Argentina.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu giới thiệu buổi tọa đàm, Giám đốc tạp chí Tổng hợp Mỹ Latinh Carlos Aznares khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Học giả nổi tiếng Argentina Atilio Boron khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tên tuổi của Người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa thế kỷ 20.

Bà Poldi Sosa, Chủ tịch Hội Văn hóa Argentina – Việt Nam, Poldi Sosa nhấn mạnh năm 1990, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới."

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do," bà khẳng định tư tưởng của Người là kim chỉ nam không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn của tất cả các dân tộc trên thế giới và cho tới hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại.

Nhà thơ Vicente Zito Lema đã đọc nhiều bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn Nhật ký trong tù bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định người không chỉ là một nhà cách mạng, một chiến sỹ cộng sản, mà còn là một nhà thơ vĩ đại. Qua các bài thơ người nghe cảm nhận được tinh thần lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống của Bác Hồ.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Đình Thao bày tỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã phát huy cao độ lòng yêu nước, khí phách anh hùng, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ khẳng định sau 40 năm thống nhất đất nước, tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục soi sáng con đường xây dựng và phát triển, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu kinh tế, văn hóa và xã hội, tham gia tích cực và chủ động vào quá trình hội nhập thế giới, vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự tọa đàm đã xem một bộ phim tư liệu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ phim khiến bạn bè Argentina vô cùng ấn tượng trước hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, một con người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị./.