Một khu phố ở Buenos Aires. (Nguồn: wordpress.com)

Báo cáo của Liên hợp quốc và Ngân hàng phát triển liên Mỹ (BID) cho biết Argentina và Uruguay là các quốc gia có tỷ lệ người nghèo thấp nhất Mỹ Latinh.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn báo cáo trên cho biết Argentina và Uruguay cũng là quốc gia có tỷ lệ bình đẳng xã hội hàng đầu Mỹ Latinh, nhờ các chính sách phân chia lại tài sản hiệu quả của chính phủ.

Các nghiên cứu điều tra của Liên hợp quốc và BID cho thấy Argentina là nước giảm số người nghèo nhiều nhất trong một thập kỷ qua ở khu vực với khoảng 12 triệu người thoát nghèo sau 10 năm.

Theo số liệu của BID, tới cuối năm 2013, tỷ lệ người nghèo ở nền kinh tế thứ ba Mỹ Latinh hiện ở mức 4,7% và tỷ lệ người bần cùng vào khoảng 1,4%.

Trong giai đoạn 2002-2013, 15 triệu người Argentina gia nhập tầng lớp trung lưu và 1 triệu người gia nhập tầng lớp thượng lưu.

Cũng theo Liên hợp quốc, tỷ lệ người nghèo ở Uruguay chiếm 11,5% sau Chile (7,8%), tuy nhiên tỷ lệ người bần cùng ở Uruguay lại chỉ ở mức 0,5% so với 2,5% ở Chile.

Nếu tính theo tiêu chí sức mua của Ngân hàng thế giới, Argentina vẫn là quốc gia ít người nghèo nhất, với 10,8%, tiếp đến là Uruguay, 7,1% và Chile 7,5%./.