Ngày 31/5, Quốc hội Armenia mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6/5 vừa qua đã tiến hành phiên họp đầu tiên và tổ chức bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch. Kết quả, ông Ovik Abramian được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Armenia với 102 phiếu thuận, 4 phiếu chống.

Ông Abramian sinh ngày 24/1/1958 là Chủ tịch Quốc hội nhiệm kì 2008-2011, sau đó từ chức để lãnh đạo cuộc vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử quốc hội ngày 6/5 vừa qua.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian đã chấp nhận sự từ chức của chính phủ do Thủ tướng Tigran Sarkisian đứng đầu để Quốc hội mới tổ chức phiên họp đầu tiên. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình cho tới khi một chính phủ mới được thành lập.

Theo Hiến pháp Armenia, trong thời hạn 10 ngày sau khi chấp nhận sự từ chức của chính phủ, Tổng thống phải bổ nhiệm thủ tướng mới với sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Quốc hội.

Để làm được điều này, Tổng thống tiến hành tham vấn với các phái nghị sỹ. Nếu không đạt được kết quả, ứng cử viên được sự ủng hộ của nhiều nghị sỹ nhất sẽ trở thành thủ tướng. Chính phủ sẽ được thành lập trong vòng 20 ngày sau khi thủ tướng được bổ nhiệm.

Các nhà phân tích cho rằng ứng cử viên triển vọng nhất cho chức thủ tướng là cựu Thủ tướng vừa từ chức, ông Tigran Sarkisian./.