Hơn 2 triệu công dân Armenia có đủ điều kiện đi bỏ phiếu. (Nguồn: armenpress)

Ngày 6/12 tại Armenia đã diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 11 giờ (theo giờ Hà Nội) và đóng cửa vào lúc 23 giờ cùng ngày.

Bộ Nội vụ Armenia cho biết có hơn 2 triệu công dân nước này có đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Theo luật pháp Armenia, việc sửa đổi hiến pháp sẽ được thông qua nếu cuộc trưng cầu ý dân nhận được sự ủng hộ của hơn 50% số cử tri, tuy nhiên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không được dưới mức 24% tổng số cử tri. Nghĩa là việc sửa đổi hiển pháp cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 640.000 cử tri.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Armenia, Armen Smbatyan cho biết kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân sẽ được công bố trong ngày 7/12.

Kết quả cuối cùng được công bố trong vòng một tuần, nghĩa là không muộn hơn ngày 13/12. Nếu những vi phạm trong quá trình bỏ phiếu ảnh hưởng đến kết quả, cuộc trưng cầu ý dân sẽ không có giá trị.

Hôm 5/10, Quốc hội Armenia với đa số phiếu đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp do ủy ban chuyên trách soạn thảo, theo đó chuyển sang hình thức nhà nước do nghị viện điều hành./.