Ngày 17/9, trong bài phát biểu tại buổi lễ nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia ông Seri Anifah Aman cho biết, ASEAN không chỉ cần thúc đẩy ba trụ cột chính là an ninh chính trị, kinh tế, và văn hóa xã hội mà còn phải tăng cường mối quan hệ giữa người dân các nước với nhau nhằm đảm bảo sức mạnh của một khối khu vực vào năm 2015.

Ông Anifah nhấn mạnh rằng, đây là đòi hỏi cấp bách quan trọng mà ASEAN cần phải giải quyết nhằm vạch ra tương lai phát triển cho cả khối. "ASEAN phải phát triển một nền tảng chung nhằm tăng cường sức mạnh của chúng ta để có thể tác động với các vấn đề mang tính toàn cầu."

Ông cho biết, ASEAN cần đặt những mục tiêu cao cho mình đặc biệt là trong mối quan hệ lấy con người làm trung tâm và vì một ASEAN hòa nhập hơn. ASEAN cũng cần tiếp tục tạo một khu vực hòa bình không có xung đột, bên cạnh việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên trong gia đình các quốc gia ASEAN.

Ông cho biết, ASEAN, một tổ chức đã trải qua một chặng đường dài từ khi thành lập năm 1967, đã thành công trong việc giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán và đối thoại.

"Nghiên cứu cho thấy, từ khi có tổ chức ASEAN, những sự việc xung đột liên quan đến các nước với nhau đã giảm gần 99%. Đây là một kỳ tích đáng ca ngợi, không có một khu vực nào có thể vượt qua được."

Ông cho biết, với dân số ở mức 600 triệu người và GDP 2,3 nghìn tỷ USD, ASEAN là một trong số những khu vực năng động nhất trên thế giới. Vì vậy, đoàn kết là rất quan trọng đối với tương lai của ASEAN cũng như tiến trình hội nhập và cần phải được tăng cường hơn nữa./.