Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 21. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/11, kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 21 (ATM), các bộ trưởng đã ký tuyên bố chung khẳng định tăng cường kết nối giao thông vận tải và hội nhập khu vực.

Tuyên bố chung cho biết, các bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch chiến lược giao thông vận tải Kuala Lumpur (Kế hoạch chiến lược giao thông vận tải) 2016-2025.

Theo Tầm nhìn Hợp tác giao thông vận tải ASEAN sau năm 2015, Kế hoạch Chiến lược giao thông vận tải Kuala Lumpur chú trọng hơn nữa vào tăng cường giao thông khối ASEAN kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững.

Đặc biệt, Kế hoạch mới đưa ra các giải pháp chiến lược trong các lĩnh vực giao thông hàng không, giao thông mặt đất, giao thông hàng hải, tạo thuận lợi giao thông và giao thông bền vững nhằm hỗ trợ hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025.

Các bộ trưởng đã yêu cầu các quan chức cao cấp và các nhóm công tác giao thông vận tải làm việc chặt chẽ với các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng các giải pháp đề ra trong Kế hoạch Hành động Kuala Lumpur được triển khai hiệu quả.

Về tăng cường các nỗ lực thiết lập Thị trường Hàng không chung ASEAN (ASAM), các bộ trưởng hoan nghênh việc Thỏa thuận đa phương ASEAN về Tự do hóa hoàn toàn dịch vụ vận tải hàng không và Nghị định thư thực hiện chính thức có hiệu lực trong khối ASEAN, qua đó giúp bổ sung thêm cho các nỗ lực tạo thuận lợi và tự do hóa giao thông vận tải nhằm thiết lập một môi trường thuận lợi cho thị trường hàng không chung và thống nhất trong khu vực.

Các bộ trưởng hài lòng với tiến độ thực hiện các giải pháp chính trong việc triển khai Lộ trình Thị trường hàng không chung ASEAN, trong đó có chia sẻ thông tin về khía cạnh kinh tế của ASAM. Đây là một khung pháp lý để đồng bộ các quy định, quy chuẩn về an toàn, và một cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về vận hành và quy hoạch hệ thống đi lại hàng không ASEAN.

Về việc vận chuyển hành khách, hàng hóa xuyên biên giới và quá cảnh một cách thông suốt, các bộ trưởng kêu gọi nỗ lực hơn nữa để hoàn thành Thỏa thuận khung ASEAN về tạo thuận lợi vận chuyển hành khách xuyên biên giới bằng phương tiện đường bộ (ASEAN CBTP), hỗ trợ việc kết nối nhân dân các nước trong khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cán bộ giao thông vận tải và hải quan, qua đó giúp triển khai hiệu quả Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS).

Liên quan việc tăng cường các nỗ lực triển khai Thị trường vận tải biển chung ASEAN (ASSM), các Bộ trưởng hài lòng với tiến độ triển khai các biện pháp xây dựng Chương trình hành động 2015-2016 của ASSM, được xây dựng dựa trên Khung Thực hiện ASSM.

Việc tăng cường các nỗ lực điều phối sẽ đóng vai trò then chốt trong việc triển khai đúng hạn những chiến lược và biện pháp triển khai ASSM đã được thống nhất.

Về tăng cường An toàn giao thông đường bộ trong khu vực, các bộ trưởng thông qua Tuyên bố ASEAN về Chiến lược An toàn đường bộ và Chiến lược An toàn đường bộ khu vực ASEAN, đánh dấu các mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác an toàn đường bộ khu vực.

Chiến lược An toàn đường bộ khu vực ASEAN sẽ giúp xây dựng khung pháp lý cho các chiến lược an toàn đường bộ cấp khu vực nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ trong các nước ASEAN và phù hợp với Thập niên hành động vì An toàn đường bộ 2011-2020 của Liên hợp quốc.

Các bộ trưởng bảy tỏ cảm ơn Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vì những hỗ trợ kỹ thuật đối với các thành viên ASEAN theo các chương trình hợp tác giao thông vận tải, cảm ơn Liên minh châu Âu (EU) và Đức về những hỗ trợ liên tục thời gian qua trong việc đẩy mạnh quá trình hội nhập giao thông vận tải khu vực.

Các Bộ trưởng nhất trí tổ chức Hội nghị ATM lần thứ 22 tại Phillipines năm 2016./.