Ảnh minh họa. (Nguồn: social.eyeforpharma.com)

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Ban Thư ký ASEAN cho biết ASEAN sẽ tổ chức Hội nghị cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 5 trong hai ngày 4-5/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Thúc đẩy luật và chính sách cạnh tranh 2015: Tiến bộ, Cơ hội và Thách thức."

Các đại biểu sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có thực trạng cạnh tranh và các vấn đề mới nổi trong ASEAN, thúc đẩy một khu vực cạnh tranh, nhận thức về cạnh tranh cũng như hướng tới sự phát triển sau năm 2015.

Hội nghị dự kiến sẽ xây dựng và củng cố nhận thức trong khu vực về tầm quan trọng của Chính sách và Luật Cạnh tranh theo hướng tăng cường hội nhập kinh tế của ASEAN, trong bối cảnh cạnh tranh lành mạnh được xác định là một điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hội nhập thị trường khu vực sau khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay.

ACC lần thứ 5 do Việt Nam tổ chức thông qua cơ quan Quản lý cạnh tranh Việt Nam (VCA) và được đồng tài trợ bởi Chương trình hỗ trợ Hợp tác Kinh tế (AECSP), Khu vực thương mại tự do giữa ASEAN, Australia và New Zealand (AANZFTA) và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Kể từ năm 2011, ACC được tổ chức thường niên và luân phiên tại các nước thành viên ASEAN nhằm tạo một nền tảng khả thi cho các chuyên gia và các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề đang nổi về Chính sách và Luật Cạnh tranh trong khu vực.

ACC lần thứ 4 được tổ chức tại Phillipines với chủ đề “Xây dựng nền tảng thực thi hiệu quả luật và chính sách cạnh tranh trong khu vực”./.