Nhân viên hải quan Mỹ tại sân bay quốc tế Los Angeles đã bắt giữ một túi gạo và phát hiện có ấu trùng bọ cánh cứng.

Đây là loại ấu trùng nguy hiểm nhất trên thế giới.

Loại ấu trùng bọ cách cứng này có tên khapra beetle, là loại sâu cực kỳ có hại và rất khó diệt trừ. Nó có thể gây hại cho rất nhiều các loại thực vật, ngoài ra loại sâu này còn ăn được cả thịt động vật.

Loại ấu trùng này vẫn có thể sống được trong 3 năm ngay cả khi điều kiện không thuận lợi và thiếu thức ăn.

Còn đối với những ấu trùng trong trạng thái ngủ thì có thể sống trong 8 năm mà không cần ăn bất cứ thứ gì./.