[Audio] Dam bao khung thoi gian nam hoc 2020-2021 cho cac hoc sinh hinh anh 1

Nếu học sinh các tỉnh đi học trở lại từ ngày 1/3/2021 thì khung thời gian năm học vẫn đảm bảo kết thúc vào ngày 31/5/2021.

Trong tình huống dịch vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kích hoạt các văn bản về tinh giản nội dung chương trình đã được bộ ban hành năm 2020 để các nhà trường thực hiện nhằm đảm bảo được các nội dung cốt lõi của chương trình và đảm bảo khung thời gian năm học./.

(Vietnam+)