Những ngày qua, Cuốn "Từ điển từ ngữ Nam Bộ" của tác giả Huỳnh Công Tín do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2007 đang gây phản ứng dữ dội với định nghĩa về nhà báo.

Trong số này, hãy cùng chúng tôi tìm tới Định nghĩa lạ về nhà báo và 'sạn' trong từ điển.

(Vietnam+)