Ảnh minh họa. (Nguồn: universesolar.com.au)

Theo Sách trắng Năng lượng của Chính phủ Australia được công bố ngày 8/4, nước này sẽ cần từ 3-7 tỷ AUD để đảm bảo yêu cầu theo hiệp ước năng lượng quốc tế ký kết với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó số nhiên liệu dự trữ phải đủ cung ứng cho 90 ngày trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng theo Sách trắng Năng lượng, Australia hiện chưa đáp ứng được yêu cầu trên của hiệp ước ký kết với Cơ quan Năng lượng Quốc tế, bởi lượng nhiên liệu mà nước này đang dự trữ chỉ đủ cung ứng trong 52-54 ngày.

Bộ trưởng Công nghiệp Australia, Ian Macfarlane cho biết để tiếp tục giữ hiệp ước thì Australia cần nguồn cung khí đốt hóa lỏng (LNG) hoặc than trong nước hoặc mua dầu mỏ từ nước ngoài.

Trong khi đó, Australia cần thận trọng cân nhắc các lựa chọn do ngân sách có hạn. Australia phải nỗ lực đảm bảo yêu cầu của hiệp ước, nếu không nước này có khả năng phải rời khỏi IEA.

Australia không đáp ứng yêu cầu của hiệp ước với IEA kể từ năm 2012, do nhu cầu tiêu thụ cao trong khi năng lực khai thác, sản xuất dầu mỏ thấp.

Tuy nhiên, ông Macfarlane cho rằng đây không phải là một vấn đề an ninh nhiên liệu đối với Australia, mà là một nghĩa vụ quốc tế liên quan đến khả năng của nước này trong phản ứng trước một cuộc khủng hoảng ở nơi nào đó trên thế giới./.