Các cộng đồng người bản xứ ở vùng sâu vùng xa của Australia sẽ không phải trả lệ phí giao dịch ATM trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Wayne Swan và Bộ trưởng các vấn đề bản xứ Jenny Macklin cho hay kế hoạch trên sẽ đảm bảo chi trả phí giao dịch tại 76 máy ATM của các ngân hàng được lắp đặt tại các cộng đồng người bản xứ ở Lãnh thổ phía Bắc, bang Queensland, Western Australia và South Australia.

Theo kế hoạch, 13 ngân hàng và hai công ty kinh doanh máy ATM độc lập sẽ xóa bỏ lệ phí sử dụng máy ATM cho khách hàng kể từ tháng 12 tới và kế hoạch sẽ được nghiên cứu lại sau hai năm thực hiện.

Sáng kiến trên được bắt nguồn từ đề xuất của nhóm làm việc phối hợp giữa Bộ Ngân khố và Ngân hàng Dự trữ Australia phụ trách điều tra về chi phí dịch vụ ATM tại các cộng đồng người bản xứ ở vùng sâu vùng xa.

Theo lời Bộ trưởng Wayne Swan, người bản xứ và những cư dân sinh sống tại các cộng đồng xa xôi thường chỉ có một máy ATM phục vụ cho nhu cầu rút tiền và kiểm tra tài khoản. /.