Ngày 4/5, đại diện Australia và Mỹ đã ký thỏa thuận mới về chống khủng bố, trong đó nhấn mạnh nguy cơ từ các phần tử cực đoan trong và ngoài nước.

Trong tuyên bố chung về chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố và phần tử cực đoan, Australia và Mỹ nhất trí chia sẻ dữ liệu thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin về các phần tử và tổ chức cực đoan.

Đại diện hai bên thừa nhận nguy cơ khủng bố ở trong nước là có thật, tuy nhỏ nhưng có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Hai bên nhận định các nhóm tội phạm và khủng bố đang gia tăng việc sử dụng mạng Internet để phục vụ mục đích của mình, chính vì vậy hợp tác toàn cầu là đặc biệt quan trọng.

Austraia và Mỹ ký các tuyên bố chung về chống tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố trong bối cảnh Washington vừa công bố một “kho” tài liệu thu được từ khu ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan.

Các tài liệu này cho thấy tên trùm khủng bố khét tiếng này có âm mưu tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh./.