Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ba chính đảng ở Hàn Quốc ngày 22/3 đã nhất trí một dự thảo chung sửa đổi Hiến pháp hiện hành, theo đó thay đổi hạn định nhiệm kỳ tổng thống, hiện tại là 1 nhiệm kỳ 5 năm, thành 2 nhiệm kỳ 4 năm.

Dự thảo trên cũng đề cập một cơ cấu chia sẻ quyền lực, trong đó tổng thống trên cương vị nguyên thủ quốc gia sẽ phụ trách về ngoại giao và an ninh quốc gia, trong khi thủ tướng do quốc hội chỉ định sẽ kiểm soát các vấn đề đối nội.

Ba đảng gồm đảng Hàn Quốc Tự do, đảng Nhân dân và đảng Công bằng đã nhất trí về đề xuất trên. Ba đảng này hiện nắm giữ đủ số ghế cần thiết để dự thảo trên được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội, song chưa đủ 2/3 tổng số ghế để đưa các đề xuất sửa đổi này ra trưng cầu ý dân.

Đảng Dân chủ - đảng lớn nhất hiện nay - vẫn tỏ ra thận trọng vì lo ngại rằng việc thảo luận về sửa đổi hiến pháp sẽ làm lạc hướng sự chú ý của cử tri đối với việc thay đổi chính phủ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới./.